Genval

Uitbreiding van een typische villa aan het meer van Genval. Het was de bedoeling om een verbinding met de tuin tot stand te brengen; tot dan toe was er helemaal geen.
De integratie van dit nieuwe deel werd opgelost door het hergebruik van bestaande materialen, waardoor de oorspronkelijke lijnen geherinterpreteerd konden worden.

Project in samenwerking met Cindy Lisart

Category:

Date: